Bánh nổ nếp ngự Sa Huỳnh

Mùa xuân này, nông dân ở các vùng biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi đầy niềm vui khi các đơn vị chức năng đang hoàn...