Điểm ăn nghỉ rẻ ở Singapore

Mức lương hưu dưới một triệu hoặc nhà hàng chỉ có vài chục ngàn là hấp dẫn đối với du khách với túi đến...